Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujętych w powyższym formularzu przez INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy ul. Kosynierów 44, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498608, REGON: 243493320, dla celów marketingowych - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.). Dane powyższe składam dobrowolnie, ponadto zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie wskazanej wyżej ustawy, w szczególności o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy ul. Kosynierów 44, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. NR. 144, poz. 1204 z późn.zm.) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesłanie przez INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. informacji handlowej na podany wyżej adres poczty elektronicznej.*

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego,
jedna z dziesięciu najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce, oferująca studia I i II stopnia, podyplomowe, doktoranckie oraz kursy i szkolenia
poszukuje kandydatów na stanowisko:

KSIĘGOWA - Zastępca Kwestora

Miejsce pracy: Katowice - Piotrowice
Data ważności oferty: 15.12.2017
Wymagania:

➡ wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse i rachunkowość lub podobne),
➡ minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku zastępcy głównej księgowej, mile widziane w szkolnictwie wyższym,
➡ praktyczna znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych oraz ustaw ZUS,
➡ praktyczna znajomość obsługi systemów finansowo-księgowych,
➡ umiejętność kierowania zespołem,
➡ bardzo dobra znajomość MS Word, MS Excel,
➡ dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość.

Opis zadań:

➡ Prowadzenie rachunkowości Uczelni zgodnie z ustawą o rachunkowości i innymi obowiązującymi przepisami.
➡ Księgowanie dokumentów finansowych w wielu walutach.
➡ Przygotowywanie sprawozdań finansowych – GUS i ministerialnych.
➡ Rozliczanie projektów finansowanych ze środków publicznych.
➡ Przygotowywanie zestawień, analiz i planów finansowych.
➡ Współpraca z bankami, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami.
➡ Rozliczanie produkcji (wydawnictwa).
➡ Kontrola i organizacja czasu pracy podległego personelu.
➡ Współpraca z kadrą zarządzającą uczelnią.

Oferujemy:

➡ Umowę o pracę,
➡ Przyjazną atmosferę pracy,
➡ Możliwość rozwoju zawodowego.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujętych w powyższym formularzu przez INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy ul. Kosynierów 44, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498608, NIP: 9542747384, REGON: 243493320, dla celów marketingowych.*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy ul. Kosynierów 44, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498608, NIP: 9542747384, REGON: 243493320, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. NR. 144, poz. 1204 z późn.zm.) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesłanie przez INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. informacji handlowej na podany wyżej adres poczty elektronicznej.*

Zapoznałam się oraz akceptuję w całości klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).*

X
Dołącz do nas! Bądź na bieżąco.