Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujętych w powyższym formularzu przez INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy ul. Kosynierów 44, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498608, REGON: 243493320, dla celów marketingowych - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.). Dane powyższe składam dobrowolnie, ponadto zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie wskazanej wyżej ustawy, w szczególności o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy ul. Kosynierów 44, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. NR. 144, poz. 1204 z późn.zm.) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesłanie przez INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. informacji handlowej na podany wyżej adres poczty elektronicznej.*

Masaż dzieci metodą Shantala

"Masaż Shantala to czuła rozmowa, jaką toczy się między dłońmi rodzica, a ciałem dziecka. Jest zaplanowaną i przemyślaną formą dotyku, która daje dziecku wiele korzyści zdrowotnych." Fredrik Leboyer

Masaż Shantala:
- wzmacnia organizm dziecka,
- pobudza jego rozwój,
- pomaga przy kolkach i nadpobudliwości u dzieci,
- pogłębia więź pomiędzy dzieckiem a rodzicem,
- daje dziecku poczucie bliskości i bezpieczeństwa.

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy (ćwiczymy z dziećmi w wieku od 0 do 2 lat, ćwiczymy w ubraniach) i poprzedzone będą wykładem na temat specyfiki i technik stosowanych w trakcie masażu oraz sposobu budowania relacji na poziomie fizycznym i duchowym.

Sala szkoleniowa

ul. Kosynierów 44, 41-219 Sosnowiec

18.02.2017

godz. 11.00 – 14.00

89,00 zł

brutto

Prowadząca

Marta Holi - mgr fizjoterapii, terapeutka holistycznych terapii pracy z człowiekiem, łącząca klasyczną fizjoterapię z elementami medycyny wschodu. Od 2009r. dyplomowany refleksolog w The International Academy of Refleksology & Meridian Therapy. W 2011r. do swojej praktyki włączyła masaż dla kobiet w ciąży oraz masaż niemowląt metodą Shantala , wierząc że cudowna praca z poznawaniem siebie zaczyna się już w życiu płodowym.