Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujętych w powyższym formularzu przez INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy ul. Kosynierów 44, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498608, REGON: 243493320, dla celów marketingowych - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.). Dane powyższe składam dobrowolnie, ponadto zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie wskazanej wyżej ustawy, w szczególności o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy ul. Kosynierów 44, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. NR. 144, poz. 1204 z późn.zm.) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesłanie przez INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. informacji handlowej na podany wyżej adres poczty elektronicznej.*

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. ul. Kosynierów 44, 41 – 219 Sosnowiec – właściciel marki Kongres Mam – wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000498608, NIP 9542747384, REGON 243493320. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kosynierów 44, 41-219 Sosnowiec lub drogą elektroniczną pod adresem: biuro@interpersonnel.pl.
 2. Przetwarzamy Twoje dane, by informować Cię o naszych wydarzeniach, produktach i usługach. Wszystko po to, by dostarczyć Ci produkt jak najwyższej jakości. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.: „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów” w celach:
  – marketingowych,
  – otrzymywania informacji handlowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na podany adres poczty elektronicznej.
 3. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT jedynie dla skutecznej realizacji celów ujętych w punkcie 2.
 4. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego tj. poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu, w którym zdecydujesz się na wycofanie zgody na ich dalsze przetwarzanie (możesz to zrobić klikając w ten link) lub w momencie podjęcia decyzji przez Administratora o zakończeniu działalności, a w konsekwencji zaprzestania realizacji celów ujętych w punkcie 2. W obu przypadkach twoje dane osobowe zostaną niezwłocznie i trwale usunięte z naszych systemów.
 6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
  6.1. Żądania od Administratora: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (możesz to zrobić klikając w ten link), ograniczenia przetwarzania;
  6.2. Wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  6.3. Przenoszenia danych;
  6.4. Cofnięcia zgody (możesz to zrobić klikając w ten link) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6.5. Wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  6.6.  Z praw wskazanych w pkt. 6.1 – 6.5.  można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: iod@interpersonnel.pl, lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o., ul. Kosynierów 44, 41-219 Sosnowiec.
 7. Podanie przez Ciebie Twoich danych jak i zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne a konsekwencją jej cofnięcia będzie utrata możliwości otrzymywania informacji o naszych wydarzeniach oraz informacji handlowych oraz niezwłoczne i trwałe usunięcie twoich danych osobowych z naszych systemów.
 8. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie będą profilowane.

 

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujętych w powyższym formularzu przez INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy ul. Kosynierów 44, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498608, NIP: 9542747384, REGON: 243493320, dla celów marketingowych.*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy ul. Kosynierów 44, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498608, NIP: 9542747384, REGON: 243493320, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. NR. 144, poz. 1204 z późn.zm.) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesłanie przez INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. informacji handlowej na podany wyżej adres poczty elektronicznej.*

Zapoznałam się oraz akceptuję w całości klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).*

X
Dołącz do nas! Bądź na bieżąco.