Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujętych w powyższym formularzu przez INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy ul. Kosynierów 44, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498608, REGON: 243493320, dla celów marketingowych - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.). Dane powyższe składam dobrowolnie, ponadto zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie wskazanej wyżej ustawy, w szczególności o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy ul. Kosynierów 44, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. NR. 144, poz. 1204 z późn.zm.) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesłanie przez INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. informacji handlowej na podany wyżej adres poczty elektronicznej.*

INFORMACJE PRAWNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.KONGRESMAM.PL

 

Poniższe warunki regulują korzystanie z Serwisu www.kongresmam.pl. Korzystając z niego, akceptujesz te warunki w całości.

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1.1. Właścicielem i operatorem witryny internetowej www.kongresmam.pl jest INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o., ul. Kosynierów 44, 41 – 219 Sosnowiec.
  1.2. Treści przedstawione w niniejszym Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  2.1.Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. ul. Kosynierów 44, 41 – 219 Sosnowiec –wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000498608, NIP 9542747384, REGON 243493320. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kosynierów 44, 41-219 Sosnowiec lub drogą elektroniczną pod adresem: iod@interpersonnel.pl.
  2.2. Przetwarzamy Twoje dane, by informować Cię o naszych wydarzeniach, produktach i usługach. Wszystko po to, by dostarczyć Ci produkt jak najwyższej jakości. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.: „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów” w celach:
  – marketingowych,
  – otrzymywania informacji handlowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na podany adres poczty elektronicznej.
  2.3. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT jedynie dla skutecznej realizacji celów ujętych w punkcie 2.2.
  2.4. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego tj. poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy.
  2.5. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu, w którym zdecydujesz się na wycofanie zgody na ich dalsze przetwarzanie (możesz to zrobić klikając w ten link) lub w momencie podjęcia decyzji przez Administratora o zakończeniu działalności, a w konsekwencji zaprzestania realizacji celów ujętych w punkcie 2. W obu przypadkach twoje dane osobowe zostaną niezwłocznie i trwale usunięte z naszych systemów.
  2.6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
  2.6.1. Żądania od Administratora: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (możesz to zrobić klikając w ten link), ograniczenia przetwarzania;
  2.6.2. Wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  2.6.3. Przenoszenia danych;
  2.6.4. Cofnięcia zgody (możesz to zrobić klikając w ten link) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2.6.5. Wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  2.6.6.  Z praw wskazanych w pkt. 2.6.1 – 2.6.5.  można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: iod@interpersonnel.pl, lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o., ul. Kosynierów 44, 41-219 Sosnowiec.
  2.7. Podanie przez Ciebie Twoich danych jak i zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne a konsekwencją jej cofnięcia będzie utrata możliwości otrzymywania informacji o naszych wydarzeniach oraz informacji handlowych oraz niezwłoczne i trwałe usunięcie twoich danych osobowych z naszych systemów.
  2.8. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie będą profilowane.
 3. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
  3.1. Serwis korzysta z plików cookies.
  3.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  3.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  b) Określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  3.5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  3.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  3.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  3.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  3.9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
  3.10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  3.11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 4. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?
  4.1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron Serwisu.
  4.2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  a) Internet Explorer;
  b) Chrome;
  c) Safari;
  d) Firefox;
  e) Opera;
  f) Android;
  g) Safari (iOS);
  h) Windows Phone;
  i) Blackberry.
 5. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  O ile nie zaznaczono inaczej, jesteśmy właścicielem praw własności do treści (tekstowych, graficznych, układu strony itp.) umieszczonych w niniejszym Serwisie. Wszystkie elementy Serwisu podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa, w szczególności ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.).
 6. LICENCJA DO UŻYTKOWANIA STRONY
  6.1. Podczas korzystania z niniejszego Serwisu możesz przeglądać, pobierać oraz drukować strony, przy spełnieniu poniższych warunków:
  a) Materiały z niniejszego Serwisu nie mogą być rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie lub przetwarzane i przechowywane na jakichkolwiek innych serwisach internetowych (publicznych lub prywatnych systemach wyszukiwania);
  b) Bez naszej pisemnej zgody nie wolno kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub w inny sposób wykorzystywać niniejszego Serwisu do celów komercyjnych;
  c) Materiały z niniejszego Serwisu nie mogą być edytowane lub w żaden sposób modyfikowane.
  6.2. Korzystanie z niniejszego Serwisu możliwe jest w zakresie: dozwolonego użytku (ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
  6.3. Operator niniejszego Serwisu nie ponosi i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje lub opinie przedstawiane na innych stronach internetowych do których, hiperłącza znajdują się w niniejszym Serwisie.
 7. WYKORZYSTANIE SERWISU
  7.1. Zabrania się wykorzystywania niniejszego Serwisu do kopiowania, publikowania lub wysyłania materiałów, które są nielegalne lub niezgodne z prawem, lub materiałów które mogą doprowadzić do działań prawnych pod polskimi i innymi obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie materiały kopiowane, publikowane lub wysłane za pośrednictwem niniejszego serwisu nie mogą być oszczercze, obsceniczne, nieprzyzwoite, nienawistne, dyskryminujące lub podburzające; materiały te nie mogą naruszać prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby lub zaufania, ingerować w prywatność jakiejkolwiek osoby, ani nie nawoływać do popełnienia przestępstwa; materiały nie mogą wprowadzać w błąd, nie mogą zawierać treści obraźliwych, napastliwych lub groźnych.
  7.2. Zastrzegamy sobie prawo do edycji lub usunięcia wszelkich materiałów zamieszczonych na niniejszym Serwisie.
  7.3. Możemy podjąć działania, jakie uznamy za stosowne, w celu rozwiązania kwestii niewłaściwego materiału, w tym ograniczenia dostęp do niniejszego Serwisu lub rozpoczęcia postępowania sądowego.
 8. ZMIANY INFORMACJI PRAWNYCH
  8.1. Zastrzegamy prawo do aktualizacji powyższych informacji prawnych poprzez opublikowanie ich nowych wersji na niniejszym Serwisie.
  8.2. Niniejsze informacje prawne stanowią całość porozumienia między nami a użytkownikiem w odniesieniu do korzystania z niniejszego Serwisu i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy w odniesieniu do korzystania z Serwisu www.kongresmam.pl.