Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujętych w powyższym formularzu przez INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy ul. Kosynierów 44, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498608, REGON: 243493320, dla celów marketingowych - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.). Dane powyższe składam dobrowolnie, ponadto zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie wskazanej wyżej ustawy, w szczególności o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy ul. Kosynierów 44, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. NR. 144, poz. 1204 z późn.zm.) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesłanie przez INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. informacji handlowej na podany wyżej adres poczty elektronicznej.*

INFORMACJE PRAWNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.KONGRESMAM.PL

 

PONIŻSZE WARUNKI REGULUJĄ KORZYSTANIE Z SERWISU WWW.KONGRESMAM.PL. KORZYSTAJĄC Z NIEGO, AKCEPTUJESZ TE WARUNKI W CAŁOŚCI.

1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Operatorem Serwisu www.kongresmam.pl jest INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o., ul. Kosynierów 44, 41 – 219 Sosnowiec, NIP: 9542747384, REGON: 243493320, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498608. Wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł. INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. posiada certyfikat wydany przez Marszałka Województwa Śląskiego o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia nr 10546.
1.2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”);
c) Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Serveradmin.pl S.C., ul. Staroniwska 73, 35-101 Rzeszów, NIP: 813-352-86-32, REGON: 180279264 funkcjonującego pod adresem www.linuxpl.com.
1.3. Treści przedstawione w niniejszym Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

2. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
2.1. Serwis zbiera informacje/dane podane dobrowolnie przez użytkownika poprzez formularz udostępniony w Serwisie.
2.2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
2.3. Dane mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
2.4. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w niniejszym serwisie jest INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o.
2.5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu kontaktu handlowego.
2.6. Każdy użytkownik który podał swoje dane osobowe ma prawo dostępu do ich treści, ich modyfikacji, usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt drogą korespondencyjną na adres siedziby INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o.
2.7. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
2.8. Administrator danych osobowych może mieć obowiązek udostępniania danych zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
2.9. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
3.1. Serwis korzysta z plików cookies.
3.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
3.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) Określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
3.5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
3.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
3.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
3.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
3.9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
3.10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
3.11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?
4.1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron Serwisu.
4.2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a) Internet Explorer;
b) Chrome;
c) Safari;
d) Firefox;
e) Opera;
f) Android;
g) Safari (iOS);
h) Windows Phone;
i) Blackberry.

5. LOGI SERWERA
5.1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
5.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) Czas nadejścia zapytania;
b) Czas wysłania odpowiedzi;
c) Nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
d) Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
e) Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
f) Informacje o przeglądarce użytkownika;
g) Informacje o adresie IP.
5.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
5.4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

6. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
O ile nie zaznaczono inaczej, jesteśmy właścicielem praw własności do treści (tekstowych, graficznych, układu strony itp.) umieszczonych w niniejszym Serwisie. Wszystkie elementy Serwisu podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa, w szczególności ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.).

7. LICENCJA DO UŻYTKOWANIA STRONY
7.1. Podczas korzystania z niniejszego Serwisu możesz przeglądać, pobierać oraz drukować strony, przy spełnieniu poniższych warunków:
a) Materiały z niniejszego Serwisu nie mogą być rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie lub przetwarzane i przechowywane na jakichkolwiek innych serwisach internetowych (publicznych lub prywatnych systemach wyszukiwania);
b) Bez naszej pisemnej zgody nie wolno kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub w inny sposób wykorzystywać niniejszego Serwisu do celów komercyjnych;
c) Materiały z niniejszego Serwisu nie mogą być edytowane lub w żaden sposób modyfikowane.
7.2. Korzystanie z niniejszego Serwisu możliwe jest w zakresie: dozwolonego użytku (ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
7.3. Operator niniejszego Serwisu nie ponosi i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje lub opinie przedstawiane na innych stronach internetowych do których, hiperłącza znajdują się w niniejszym Serwisie.

8. WYKORZYSTANIE SERWISU
8.1. Zabrania się wykorzystywania niniejszego Serwisu do kopiowania, publikowania lub wysyłania materiałów, które są nielegalne lub niezgodne z prawem, lub materiałów które mogą doprowadzić do działań prawnych pod polskimi i innymi obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie materiały kopiowane, publikowane lub wysłane za pośrednictwem niniejszego serwisu nie mogą być oszczercze, obsceniczne, nieprzyzwoite, nienawistne, dyskryminujące lub podburzające; materiały te nie mogą naruszać prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby lub zaufania, ingerować w prywatność jakiejkolwiek osoby, ani nie nawoływać do popełnienia przestępstwa; materiały nie mogą wprowadzać w błąd, nie mogą zawierać treści obraźliwych, napastliwych lub groźnych.
8.2. Zastrzegamy sobie prawo do edycji lub usunięcia wszelkich materiałów zamieszczonych na niniejszym Serwisie.
8.3. Możemy podjąć działania, jakie uznamy za stosowne, w celu rozwiązania kwestii niewłaściwego materiału, w tym ograniczenia dostęp do niniejszego Serwisu lub rozpoczęcia postępowania sądowego.

9. ZMIANY INFORMACJI PRAWNYCH
9.1. Zastrzegamy prawo do aktualizacji powyższych informacji prawnych poprzez opublikowanie ich nowych wersji na niniejszym Serwisie.
9.2. Niniejsze informacje prawne stanowią całość porozumienia między nami a użytkownikiem w odniesieniu do korzystania z niniejszego Serwisu i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy w odniesieniu do korzystania z Serwisu www.kongresmam.pl.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujętych w powyższym formularzu przez INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy ul. Kosynierów 44, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498608, REGON: 243493320, dla celów marketingowych - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.). Dane powyższe składam dobrowolnie, ponadto zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie wskazanej wyżej ustawy, w szczególności o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy ul. Kosynierów 44, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. NR. 144, poz. 1204 z późn.zm.) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesłanie przez INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. informacji handlowej na podany wyżej adres poczty elektronicznej.*

X
Dołącz do nas! Bądź na bieżąco.