Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujętych w powyższym formularzu przez INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy ul. Kosynierów 44, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498608, REGON: 243493320, dla celów marketingowych - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.). Dane powyższe składam dobrowolnie, ponadto zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie wskazanej wyżej ustawy, w szczególności o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy ul. Kosynierów 44, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. NR. 144, poz. 1204 z późn.zm.) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesłanie przez INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. informacji handlowej na podany wyżej adres poczty elektronicznej.*

Chcę być dobrym rodzicem! Czy dam radę?

Spotkanie o szczęśliwym rodzicielstwie i szczęśliwych dzieciach.

Jeżeli zadajesz sobie pytania:
- jakim rodzicem chcę być?
- co chcę przekazać swojemu dziecku?
- co znaczy być dobrym rodzicem?
- jakie mogę napotkać trudności?
- co mogę zrobić, by sobie z nimi poradzić?
- co prócz miłości, opieki i bezpieczeństwa chcę i mogę zapewnić swojemu dziecku?

To spotkanie jest właśnie dla Ciebie!

Będziemy rozmawiać o tym:
- jak zrozumieć niemowlę i rozpoznać jego potrzeby?
- jak wzmacniać poczucie własnej wartości dziecka od narodzin?
- jak zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa?
- czy można „zepsuć” dziecko za bardzo je kochając?
oraz
- co utrudnia budowanie dobrej relacji z dzieckiem?
- dokąd prowadzi pozostawianie dziecka do wypłakania np. przed snem?
- czym jest bezpieczna więź?

Sala szkoleniowa

ul. Kosynierów 44, 41-219 Sosnowiec

11.04.2017

godz. 10.30 – 14.30

60,00 zł

brutto

Prowadząca

Wioletta Przenniak-Cołta - akredytowany przez ICF coach ACC, mama dwójki dzieci, której pasją jest wspieranie rodziców w budowaniu relacji z dziećmi. Wszystko po to, by lepiej się rozumieć, by lepiej się wspierać i dogadywać. Autorka programu "Jak właściwie reagować na "niewłaściwe" zachowania dzieci".