Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujętych w powyższym formularzu przez INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy ul. Kosynierów 44, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498608, REGON: 243493320, dla celów marketingowych - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.). Dane powyższe składam dobrowolnie, ponadto zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie wskazanej wyżej ustawy, w szczególności o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy ul. Kosynierów 44, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. NR. 144, poz. 1204 z późn.zm.) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na przesłanie przez INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. informacji handlowej na podany wyżej adres poczty elektronicznej.*

WYDARZENIA

Spotkania wyjątkowych kobiet. Rozmawiamy o tym, co dla Ciebie w życiu najważniejsze: rodzinie, pracy, zdrowiu, finansach, rozwoju osobistym i duchowym.  Szukamy sposobów na godzenie kariery zawodowej z rolą matki, żony partnerki.

10 października 2017

Sosnowiec

Mamy Mamom, czyli to ludzie nas inspirują.

12 stycznia 2017

Dąbrowa Górnicza

Pracownik czy Pracodawca?

KONTAKT

Biuro Kongresu Mam

ul. Kosynierów 44
41–219 Sosnowiec

Telefon

+48 510 844 290
+48 786 869 707